Alfabet àrab

De Vikidia
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'alfabet àrab és l'alfabet que es fa servir per escriure els idiomes àrab, persa i altres idiomes que es parlen al nord d'Àfrica i al sud d'Àsia. És el tercer alfabet més utilitzat del món, després de l'alfabet llatí i el xinès.

L'alfabet àrab s'escriu al revés que el llatí: de dreta a esquerra. Hi ha 28 lletres, i normalment no s'escriuen les vocals.

Lletres bàsiques[modifica | modifica el codi]

Alfabet bàsic[modifica | modifica el codi]

Aïllada Final 1 Medial 2 Inicial Nom Valor fonètic (AFI) Més informació
ا ـا ـاـ اـ اﻷلف [al'ʔalif] 3 Àlif
ب ـب ـبـ بـ الباء [al'baːʔ] [b]
4 ت ـت ـتـ تـ التّاء [a'tːaːʔ] [t]
ث ـث ـثـ ثـ الثّاء [a'θːaːʔ] [θ] Ṯā
ج ـج ـجـ جـ الجيم [al'ʒiːm] [ʒ] Jīm
ح ـح ـحـ حـ الحاء [al'ħaːʔ] [ħ] Ḥā
خ ـخ ـخـ خـ الخاء [al'xaːʔ] [x] Ḫā
د ـد ـدـ دـ الدّال [a'dːaːl] [d] Dāl
ذ ـذ ـذـ ذـ الذّال [að'ðaːl] [ð] Ḏāl
ر ـر ـرـ رـ الرّاء [a'rːaːʔ] [r]
ز ـز ـزـ زـ الزّي [a'zːaːj] [z] Zāy
س ـس ـسـ سـ السّين [a'sːiːn] [s] Sīn
ش ـش ـشـ شـ الشّين [a'ʃːiːn] [ʃ] Xīn
ص ـص ـصـ صـ الصّاد [a'sˁːaːd] [sˁ] Ṣād
ض ـض ـضـ ضـ الضّاد [a'dˁːaːd] [dˁ] Ḍād
ط ـط ـطـ طـ الطّاء [a'tˁːaːʔ] [tˁ] Ṭā
ظ ـظ ـظـ ظـ الظّاء [a'ðˁːaːʔ] [ðˁ] Ẓā
ع ـع ـعـ عـ العين [al'ʕajn] [ʕ] ʿAyn
غ ـغ ـغـ غـ الغين [al'ɣajn] [ɣ] Ġayn
ف ـف ـفـ فـ الفاء [al'faːʔ] [f]
ق ـق ـقـ قـ القاف [al'qaːf] [q] Qāf
ك ـك ـكـ كـ الكاف [al'kaːf] [k] Kāf
ل ـل ـلـ لـ اﻻّم [a'lːaːm] [l] Lām
م ـم ـمـ مـ الميم [al'miːm] [m] Mīm
ن ـن ـنـ نـ النّون [a'nːuːn] [n] Nūn
ه ـه ـهـ هـ الهاء [al'haːʔ] [h]
و ـو ـوـ وـ الواو [al'waːw] [w] Wāw
ي ـي ـيـ يـ الياء [al'jaːʔ] [j]

1: Les lletres àrabs canvien de forma quan estan al costat d'altres lletres. En les columnes "Inicial", "Medial" i "Final" hi ha aquests canvis depenent de si la lletra va després o abans d'una altra lletra (en la mateixa paraula).

2: Les lletres vermelles a les formes inicial i medial no van lligades a la següent lletres. Llavors, la següent lletra agafa la forma "inicial" encara que estigui al mig d'una paraula.